Full 1
Satelitske antene
Več satelitov - več programov!
Full 1
Full 1
Satelitski internet
Hitri internet tudi na podeželju - na priklop katerega ni treba čakati saj montažo lahko izvedete sami.
Full 1
Full 1
Satelitski telefoni
Pokličite in pošljite SMS sporočilo, kadarkoli in od koderkoli!
Full 1
previous arrow
next arrow

Za svetovanje ali pomoč pri nakupu nas kontaktirajte na:

040 286 940