Satelitske antene
Več satelitov - več programov!
Satelitski internet
Hitri internet tudi na podeželju - na priklop katerega ni treba čakati saj montažo lahko izvedete sami.
Satelitski telefoni
Pokličite in pošljite SMS sporočilo, kadarkoli in od koderkoli!
previous arrow
next arrow
Slider

Za svetovanje ali pomoč pri nakupu nas kontaktirajte na:

040 286 940