Zasebnost

Splošno

Podjetje ELSAT d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko spletne trgovine elsat.si zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatkI pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Podjetje ELSAT d.o.o. se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.
Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je ELSAT d.o.o., Nazorjeva ulica 13, 9252 RADENCI, e-naslov. info@elsat.si, telefonska številka: 040-286-940.
Ker nam je vaša zasebnost izjemno pomembna, smo v ta namen imenovali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, na katero se lahko obrnete v primeru vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov je: Boris Poredoš, e-naslov: poredos.boris@gmail.com, telefonska številka: 040-286-940.
Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov velja stroga zaupnost.
Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Obisk spletne strani:

Ob vsakem obisku spletne trgovine elsat.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.
Podjetje ELSAT d.o.o. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Pošiljanje povpraševanja:

Na naši spletni strani lahko izpolnite spletni obrazec, s katerim oddate vaše povpraševanje za opravo storitev. V ta namen podjetje ELSAT d.o.o. od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

    ime in priimek ali naziv,
    e-naslov,
    naslov,
    telefonska številka,
    podatke o vsebini vašega povpraševanja.

Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so kako drugače sporočeni podjetju ELSAT d.o.o., se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti spletna prodaja, in sicer za odgovor na vaše povpraševanje, za pripravo ponudbe, za pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje pogodbe. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.
Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

    ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
    ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
    administratorju in skrbniku spletne strani.

Podjetje ELSAT d.o.o. se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:

    dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;
    podatki o povpraševanju se hranijo najdlje do konca leta, ki sledi zadnjemu povpraševanju;
    vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem in sklenjeno pogodbe se hranijo še 5 (pet) let po zaključku sodelovanja na podlagi sklenjene pogodbe;
    vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do preklica.

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 6 oziroma 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.
Način varstva vaših podatkov

Podjetje ELSAT d.o.o. se zavezuje varovati podatke osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. Podjetje ELSAT d.o.o. bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. Vsi računalniki v podjetju so zaščiteni z geslom, proti-virusnimi programi ter požarnim zidom, na spletni strani elsat.si je nameščen SSL certifikat.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

Ker obstajajo na spletni strani elsat.si določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s podjetjem ELSAT d.o.o., ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.
Vaše pravice

Podjetje ELSAT d.o.o. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu podjetje ELSAT d.o.o.:

    potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
    omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
    poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
    omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
    omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
    omogoči pravico do omejitve obdelave,
    omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
    omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
    omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
    poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo podjetje ELSAT d.o.o. posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Podjetje ELSAT d.o.o. se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.
Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih elsat.si zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov elsat.si.
Zahteve za izbris, vpogled ali spremembo podatkov

Zahtevo za izbris, vpogled ali spremembo vaših osebnih podatkov pošljete na info@elsat.si in vaše osebne podatke bomo izbrisali v zakonsko določenem roku.
Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri podjetju ELSAT d.o.o. za varstvo osebnih podatkov:

Kontaktna oseba: Boris Poredoš
Telefonska številka: 040-286-940
Elektronski naslov: poredos.boris@gmail.com
Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.